Mesaj de eroare

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls în menu_set_active_trail() (linia 2405 din /home/dreptlav/public_html/includes/menu.inc).

"2%"

“2% din impozitul tău = 100% pentru viaţă”

Dacă şi dumneavoastră vreţi să luptaţi pentru apărarea dreptului la viaţa al copiilor născuţi şi nenăscuţi vă rugăm să direcţionaţi 2% din impozitul pe venitul obţinut în anul 2015 către Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga.

Ce este “sistemul 2%”:

Este un sistem prin care cetaţenii au posibilitatea să decidă in mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Conform prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice pot să redirecţioneze in fiecare an 2% din impozitul anual către o entitate nonprofit (organizaţie non-guvernamentală). Aceasta redirecţionare reprezintă un drept al persoanelor fizice de a decide in mod direct ce se intamplă cu 2% din impozitul anual platit in anul anterior.

IMPORTANT: ÎNCEPÂND DIN ANUL 2016 ȘI PENSIONARII CU PENSII PESTE 1000 LEI POT REDIRECȚIONA 2% DIN IMPOZIT CĂTRE ONG-URI!

Dacă 2% din impozitul anual vi se pare puţin, pentru noi, Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga orice ajutor este binevenit.

Ce trebuie să faceţi:

A) dacă aveţi venituri din salarii completaţi Formularul 230.

Trebuie să completaţi doar datele personale cu majuscule la Capitolul I si apoi sa semnaţi la rubrica “Semnatură contribuabil”

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de catre organele fiscale. Puteti lăsa căsuţa necompletată. De asemenea vă rugăm să încercaţi să convingeţi şi alte persoane să direcţioneze către asociaţia noastră cei 2% din impozit.

Formularele trebuie depuse la registratura organului fiscal de care aparţineţi (Administraţia Finanţelor Publice) sau trimis prin postă, cu scrisoare recomandată. Dacă aveţi domiciliul in judeţele Neamţ sau Bacău le putem depune noi în locul dumneavoastră. Astfel, după ce le completaţi sunaţi la numerele de telefon 0745-04.05.81 (pentru Neamţ) sau 0749-51.06.76 (pentru Bacău).

B) dacă aveţi venituri din alte surse completaţi Declaraţia 200

Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1. Activităţi independente

• activităţi comerciale – din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;
• profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent;
• drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal):
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
-venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
-venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
-venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
-venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
-venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

3. Activităţi agricole

pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea. Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
4. Câştiguri/piederi rezultate din titlurile de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

5. Câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai.

La rubrica “Sustinerea unei entitati non-profit” completati cu datele noastre :

Denumire entitate nonprofit: Asociatia Crestin Ortodoxa Mama Olga

Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: 30915072

Cont bancar: RO82RNCB0196130162270001

SALARIAȚII POT DESCĂRCA DE MAI JOS FORMULARUL 230

Pentru orice lamuriri suplimentare, ne poti contacta la:

ASOCIAŢIA CREŞTIN ORTODOXĂ MAMA OLGA

Piatra Neamt, str. Burebista, nr. 10, bl. I8, sc. C, apt.60, jud. Neamt

Telefon: 0745-04.05.81; 0749-51.06.76

e-mail: drept_la_viata@yahoo.com

site: www.dreptlaviata.ro

Realizat de tnx.ro